คำย่อเกี่ยวกับ เฌอปราง อารีย์กุล (Charprang Bnk48)

#ลหฌป – ลูบหัวเฌอปราง #นฌป – น้องเฌอปราง #ยสตนฌป – ยิ้มสวยต้องน้องเฌอปราง #ยอคถรขฌป – ยังแอบคิดถึงรูปของเฌอปราง