เราฟื้นชีพมาจากความลืมต่ออายุ

ในที่สุด เว็บนี้ก็กลับคืนมา จากที่ไม่ได้ต่ออายุมานาน แต่ไม่มีคนมาจดแย่ง เลยได้กลับคืนมา ไม่มีอะไรจะโพสต์เท่าไหร่ แต่จะโพสต์แน่นอน เน้นเกมส์เป็นหลัก