คำย่อเกี่ยวกับ เฌอปราง อารีย์กุล (Charprang Bnk48)

#ลหฌป – ลูบหัวเฌอปราง
#นฌป – น้องเฌอปราง
#ยสตนฌป – ยิ้มสวยต้องน้องเฌอปราง
#ยอคถรขฌป – ยังแอบคิดถึงรูปของเฌอปราง

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *